zubní implantáty
zubní implantáty

Zubní implantátyCo je zubní implantát?

Zubní implantáty jsou umělé zubní kořeny. Jsou zavedeny do kosti horní nebo dolní čelisti a umožňují náhradu jednoho, několika či všech zubů pomocí korunek, můstků, které jsou na ně připevněny. Dále mohou tvořit podporu pro zubní protézy (hybridní, fixní). 


Z čeho jsou vyrobeny?

Většina implantátů je vyrobena z čistého titanu - materiálu, který patří mezí bioinertní materiály. V případě alergie na titan (která je velmi ojedinělá, ale může být důvodem komplikací) je zde možnost alternativního ošetření pomocí keramických (zirkon-oxidových) implantátů. 


Původně hladký povrch titanového implantátu je opracováván pískováním nebo leptáním. Dochází tím ke zdrsnění hladkého povrchu a tím ke zvětšení jeho celkové plochy. Na některé implantáty bývá dále nanášena vrstva specifického materiálu. Toto povrchové „ošetření“ implantátu má význam pro větší stabilitu implantátu v kosti spolu
s rychlejším a kvalitnějším hojením implantátu do kosti tzv. osseointegrace. Většina výrobců implantátů se liší technologií úpravy povrchu (pískování, leptání, povlakování…) a také materiálem (hydroxyapatit, bioaktivní látky…), který je na povrch implantátu nanášen. 
Keramické zubní implantáty (zirkon-oxidové) jsou vyrobeny z Ytriem stabilizovaného zirkonu, zcela nevodivého
a chemicky nereaktivního materiálu, který se používá v medicíně mimo jiné na výrobu kloubů a díky jeho pevnosti, také v kosmickém průmyslu. Tento materiál dává bezkovovým keramickým zubním implantátům výjimečné vlastnosti. 

Jaké jsou typy implantátů?

Válcové a kónické implantáty
Nejčastěji používaným typem implantátů 
jsou válcové (tvar válec) implantáty nebo 
kónické implantáty (tvar šroub), použití 
daného tvaru závisí na indikaci pro daný 
případ, v zásadě však lze použít oba typy 
to všech indikací.

 Další typy používaných implantátů:

Mini implantáty

Mezi implantology oblíbeným typem implantátů jsou také tzv. „mini implantáty“. Tyto implantáty mají velmi malý průměr (2,7-3,1 mm), proto jsou vhodné k zavedení do úzké čelisti, případně úzké mezery mezi zuby/implantáty, (samozřejmě musí být zachována bezpečná vzdálenost zub-implantát, implantát-implantát). Mini implantáty se také velmi často využívají pro ukotvení provizorních náhrad, které slouží jako přechodné řešení u rozsáhlých chirurgických a následně protetických výkonů, spojených např. se zavedením většího množství implantátů nebo s rozsáhlou augmentací (dostavbou kosti), kdy je zapotřebí delší doby hojení před konečným zatížením. Mini implantáty lze po chirurgickém výkonu okamžitě zatížit, dále také z dlouhodobého hlediska pomáhají stabilizovat finální protetickou náhradu nesenou klasickými implantáty.


Keramické (zirkon-oxidové) implantáty

Jako alternativa klasickým titanovým implantátům se v současné době nabízejí keramické (zirkon-oxidové) implantáty. Jedná se o bezkovové, hypoalergenní, biokompatibilní, holistické a plně estetické (jsou bílé) implantáty v porovnání s klasickými titanovými implantáty. Výhodou je také použití v případech u pacientů s prokázanou alergií na titan.

Keramické implantáty jsou vhodné pro celou řadu indikací, ale jejich nespornou předností je použití ve frontálním úseku, zejména u pacientů
s tenkou gingivou, pro případy vyžadující dokonalý estetický výsledek,
pro pacienty s oslabenou imunitou, alergií na kovy, pro lidi s holistickým přesvědčením nebo přáním nemít v těle kovy. Z estetického a funkčního hlediska jsou tyto implantáty ideální pro náhradu jednotlivých zubů
v předním úseku chrupu, v zadním úseku chrupu před estetickou funkcí převládá funkční hledisko, proto je vždy velmi důležitá dokonalá diagnostika a správně zvolená indikace ošetřujícím lékařem.

Na českém trhu jsou v současné době dostupné 2 varianty provedení - jednodílné implantáty (abutment je integrovanou součástí implantátu) a dvoudílné implantáty, kdy je zvlášť implantát a zvlášť abutmentu.


Krátké a ultrakrátké implantáty

Novinkou posledních let ve stomatologických praxích jsou tzv. krátké 
(< 10 mm) a ultrakrátké implantáty (< 6 mm). Z klinických studií vyplývá, že porovnávané výsledky stability těchto implantátů v kosti, spolehlivosti při zatížení a efektivita se shoduje s klasickými implantáty. Použití krátkých
a ultrakrátkých implantátů v místech nedostatečné kostní nabídky může sloužit jako alternativa klasickému řešení, které zahrnuje nutnost dostavby kosti (augmentace) pro zavedení klasického implantátu. Pro ošetření těmito implantáty musí být dodržena určitá kritéria, která se liší od zavedení klasických implantátů např. poměr délky implantátu ke korunce, vhodná pozice v čelisti, omezené zatížení, omezený počet členů nesené náhrady. Vždy je však rozhodují 3D rentgenové vyšetření (pomocí CT/CBCT přístroje).


Čepelkové implantáty

Použití čepelkových implantátu je v současné praxi minimální. Dříve se čepelkové implantáty používaly do úzké kosti, kde nebylo možné zavést klasický válcový implantát. Čepelkové implantáty se zavádějí odlišným způsobem oproti klasickým implantátům. Vždy je potřeba provézt podélný řez na hřebeni kosti, kam jsou poté čepelky naklepány. V současné době lze problém úzké kosti v čelisti pro zavedení implantátů řešit jinými metodami
a materiály pomocí dostavby kosti. Klasické implantáty dále nabízejí méně invazivní (šetrnější) výkon pro pacienta při jejich zavádění, spolu se zajištěním větší stability a životnosti.


Zygomatické implantáty


Tyto velmi dlouhé implantáty se používají velmi ojediněle a pouze ve specifických případech. Toto řešení lze použít pouze v postranních úsecích horní čelisti
v případech, kdy nelze z určitého důvodu vyplnit umělým kostním granulátem vedlejší dutinu nosní (augmentační výkon zvaný sinus lift), do které se později zavádějí implantáty, které drží snímatelnou/nesnímatelnou protetickou náhradu. Zavádění tohoto typu implantátů je velmi složitý chirurgický výkon, většinou se zavádějí 2 zygomatické implantáty do postranních úseků horní čelisti a 4 klasické implantáty do předního úseku horní čelisti, které společně drží konečnou protetickou nesnímatelnou náhradu. 
Nicméně současné možnosti stomatologie umožňují jiné, mnohem šetrnější a tím i bezpečnější ošetření v těchto složitých případech.

Vzhledem k různým typům, tvarům, délkám a průměrům implantátů je možné provést různé typy ošetření, které odpovídají Vaší individuální situaci v ústech, Vaším představám i finančním možnostem. Ošetření musí být vždy založené na 3D rentgenovém vyšetření a naplánování!


Zubní implantáty ANO/NE ?

         ...je to nejlepší způsob léčby Vašeho problému se zuby?  I přes obrovský rozvoj vědy, výzkumu a techniky v oblasti dentálních technologií a biomateriálů neexistuje stále nic lepšího než Vaše vlastní zuby!
Existují dva základní způsoby, jak je možné nahradit Vaše chybějící zuby. Klasické možnosti spočívají v obroušení Vašich zubů a zhotovení korunek
a můstků nebo v použití snímacích náhrad. Nevýhody těchto způsobů ošetření jsou patrné a dobře známé – nutnost obroušení zdravých zubů, ohrožení životnosti zubů při obroušení, špatné držení snímacích náhrad, problémy
s dávivým reflexem, snížené vnímání chuti, tlakový úbytek kosti pod snímacími náhradami atd.


Implantáty jsou osvědčeným, vyzkoušeným a méně invazivním řešením, které dnes umožňuje zhotovení estetických a současně funkčních náhrad.


Výhody zubních implantátů:

   Zdravé zuby se nemusí brousit
   Zubní náhrady – korunky, můstky a protézy jsou pevně usazeny v ústech
   Dokonalé obnovení funkce a estetiky
   Zmenšení úbytku kostí, ke kterému dochází po ztrátě zubů a tlakem snímacích náhrad
   Široké možnosti protetického ošetření 
   Možnost mluvení, kousání a vnímání chuti jako u vlastních zubů
   Zlepšení kvality života na mnoho let

Jaká je „životnost“ implantátů?

Správná péče a pravidelné kontroly jsou velmi důležité pro dlouhodobé udržení implantátů a tím i náhrad, které jsou těmito implantáty neseny.

Již ve fázi konzultace a plánování je pacient informován o nutnosti dokonalé dentální hygieny a nutnosti pravidelných kontrol. 

Dnešní studie a vědecké analýzy prokazují, že průměrná délka „životnosti“ implantátů může být více než 15 let. Vše je však individuální
a hranice „životnosti“ implantátu není stanovena. V případě správného zavedení implantátu, zavedení na správnou pozici, vytvoření odpovídající korunky/můstku a dodržení pravidelných kontrol
a dentální hygieny nemusí být životnost časově limitována. I přes splnění všech podmínek však nelze garantovat životnost implantátu!


Pokračovat na: