zubní implantáty
zubní implantáty

Zubní implantátyPodmínky pro použití implantátů

Základní podmínkou pro ošetření pomocí implantátů je dostatečné množství zdravé, kvalitní kosti v čelistech.
V případě nedostatečného množství kosti existuje možnost dostavby kosti (augmentace) různými materiály
a technikami, vždy však pouze v omezené míře, v závislosti na individuálních podmínkách v ústech pacienta. 

Před vlastním chirurgickým ošetřením pomocí implantátů by mělo být nejprve provedeno komplexní vyšetření stavu chrupu (tj. parodontologická vyšetření, stav ústní hygieny) a ukončena případná ošetření (tj. sanace chrupu - úprava výplní, korunek, nevyhovujících můstků, odstranění převislých výplní,…), parodontologická léčba (zánět dásní, parodontální choboty), odstranění zubního kamene.

Musí být také provedeno vyšetření celkového zdravotního stavu pacienta (viz. Kdy lze očekávat komplikace?)

Dalším důležitým předpokladem je dokonalá ústní hygiena. Pacient by měl být již před výkonem seznámen
s nutností dodržování správné zubní hygieny, dále po ošetření implantáty měl absolvovat instruktáž dentální hygienistky, jak o implantáty správně pečovat.


Jaká je věková hranice pro ošetření pomocí implantátů?

Pro zavádění zubních implantátů platí pouze spodní věková hranice – tj. 15-16 let. Tato hranice je dána ukončením růstu čelisti. Horní věková hranice pro zavadění implantátů není stanovena. O indikaci pro použití
rozhoduje lékař v závislosti na individuální situaci v ústech pacienta a jeho zdravotním stavu.

Jak dlouho po vytržení zubu je nutné čekat na implantát?

Rozhodnutí musí učinit ošetřující lékař v závislosti na stavu ústní dutiny pacienta a podmínkách pro implantaci. Vše záleží na umístění zubu, množství kosti, stavu ústní hygieny a celkovém zdravotním stavu pacienta. Při vhodných podmínkách lze implantovat ihned po vytržení, většinou pokud se jedná o jednokořenové zuby. V ostatních případech lze obvykle implantovat 1-2 měsíce po extrakci. Delší časový úsek mezi vytržením zubu a implantací, pokud není místo ošetřeno náhradním kostním granulátem, má za následek postupnou atrofii čelisti (úbytek šířky a výšky kosti), což představuje komplikaci pro jakékoliv další ošetření (např. pomocí zubních implantátů). Tato komplikace může mít za následek nutnost provedení složitějšího chirurgického výkonu spojeného s rozsáhlejší dostavbou kosti. S tím také souvisí prodloužení doby hojení a vyšší finanční náklady.

Jaký je průběh ošetření?

Vlastnímu implantačnímu zákroku musí vždy předcházet klinická vyšetření (viz. Podmínky pro použití implantátů?) a pro implantaci zásadní 3D rentgenologické vyšetření a naplánování výkonu.

Průběh ošetření pomocí implantátů:

   • Dokonalé 3D rentgenologické vyšetření - proměření výšky a šířky kosti, stanovení diagnózy, naplánování
     ošetření
     - způsob, použité materiály, časový průběh, cena 
   • Zavedení implantátu do kosti čelisti - ambulatní výkon - bezbolestný
     (v lokální anestezii / celkové /analgosedaci - podle přání pacienta) 


   • Vhojení do kosti - 3-4 měsíce (v některých případech i déle – doplòování kosti, složité případy, pacient musí
     být seznámen před výkonem s předpokládanou dobou hojení a dodržovat příslušnou péči a kontroly)
   • Otisk situace v ústech a vytvoření modelu v laboratoři
   • Zkouška zubní náhrady
   • Předání definitivní náhrady 

Jaký je časový plán pro ošetření pomocí implantátů?

Zavedení implantátů je menší chirurgický výkon, kterému musí vždy předcházet klinické a 3D rentgenologické vyšetření, dále mu musí následovat pravidelné kontroly a důkladná ústní hygiena.

Orientační časový plán:

   • 1. Návštěva - vstupní vyšetření - vyšetření stavu ústní dutiny pacienta. 
      Lékař může doporučit odložení operace pro nevyhovující stav z důvodu např. špatné ústní hygieny
      (kariézní zuby, plak, zubní kámen, nevyhovující výplně, korunky, můstky), nutnost parodontologické léčby,
      jiné probíhající léčby, která by mohla negativně ovlivnit výsledek implantace.
      Pokud je stav ústní dutiny příhodný lze přistoupit k 3D rentgenologickému vyšetření a návrhu a naplánování
      ošetření
   • 2. Návštěva - 3D rentgenologické vyšetření, vyhodnocení, návrh ošetření - pro bezpečnou
      a úspěšnou implantaci jsou zásadní data získaná z 3D rentgenu (pomocí CT/CBCT přístroje). Lékař získá
      informace o výšce a šířce kosti v místě plánované implantace, na základě kterých lze stanovit
      návrh ošetření. S pacientem poté konzultuje vyhodnocená data, jaké jsou možnosti ošetření, případně, zda
      je nutná dostavba kosti apod.
      Pacient musí být s výkonem seznámen a musí s ním souhlasit. 
   • 3. Návštěva - chirurgický výkon (implantace/dostavba kosti-augmentace) - jedná se
      o ambulantní výkon v lokální anestezii, doba trvání se pohybuje okolo 30 minut, při složitějších výkonech
      se doba prodlužuje. 
      Dále může být nasazena provizorní zubní náhrada (pokud to situace dovoluje a je to součástí plánu 
      ošetření) 
   • 4. Návštěva - kontrola I. - obvykle druhý den po operaci, kontrola stavu pacienta
   • 5. Návštěva - kontrola II. - závisí na typu a složitosti ošetření, stavu pacienta, předem domluveném 
      plánu ošetření. Může se jednat o kontrolu, kdy jsou odstraněny stehy (7-10 dní po výkonu) 
   • 6. Návštěva - vhojovací válečky - umístění vhojovacích válečků, které mají estetickou funkci 
      - tvarování dásně okolo implantátu (3-6 měsíců po zavedení implantátů, podle typu a složitosti výkonu)
   • 7. Návštěva - otiskování - vyjmutí vhojovacích válečků, umístění otiskovacích válečků
      (14 dní po umístění vhojovacích válečků) + otisk situace v ústech a zhotovení laboratorního modelu pro
      zubní laboratoř
   • 8. Návštěva - nástavba (abutment) - umístění nástavby pro finální (fixní/hybridní) zubní náhradu
      (7-14 dní po otiskování)
   • 9. Návštěva - pravidelné návštěvy dentální hygieny, pravidelné kontroly - četnost návštěv
      stanovuje ošetřující lékař a dentální hygienistka

Výše uvedený plán je pouze orientační a neshoduje se s každým ošetřením pomocí implantátů, každý případ
i léčebný plán je individuální a závisí na mnoha rozdílných faktorech. Výše uvedené údaje nesmí nikdy nahradit konzultaci s ošetřujícím lékařem! 

Jak probíhá implantace?

Na implantologickém ošetření se podílí celý tým: lékař implantolog – zubní technik – dentální hygienistka – asistentka, kteří v případě potřeby spolupracují s dalšími odborníky: praktický zubní lékař (se svým týmem) – parodontolog – ortodontista – obvodní lékař – internista – kardiolog – hematolog a další.
Zavedení implantátů do kosti je většinou ambulantní chirurgický výkon, srovnatelný s vytržením zubu a většinou se provádí v lokální anestézii. Ve výjimečných případech je možné použít i analgosedaci či celkovou narkózu. Operaci provádí zubní lékař-implantolog při dodržení všech podmínek sterility pro operaci. Nástroje pro tuto operaci jsou konstruovány tak, aby výkon byl šetrný vůči kosti a zavedení implantátu bylo provedeno ve velmi krátké době. Díky kvalitní anestézii je výkon bezbolestný. 

Podle plánu může být pacient ošetřen po dobu vhojování implantátů předem domluvenou a zhotovenou provizorní náhradou.

Proces hojení implantátu začíná okamžitě po jeho umístění do kosti.
Dáseň je obvykle zhojená do 2 týdnů od výkonu. 

Průměrná doba hojení implantátů před provedením definitivního protetického ošetření je 3 měsíce v dolní čelisti a 4 měsíce v horní čelisti. Během této doby může být vzniklá mezera kryta dočasnou zubní náhradou (pokud je tato možnost v plánu ošetření).

Rozlišujeme 2 typy hojení: 

   • Uzavřená metoda hojení - dáseň je v místě rány přešita přes implantát, rána je tím chráněna před 
      vnějšími dásně okolo vlivy. Další fází po zhojení je odhalení (obnažení) implantátu a následuje protetická 
      fáze ošetření
   • Otevřená metoda hojení - na implantát je umístěn formovač gingivy (dásně), případně nástavba
      dásně okolo s provizorní snímatelnou náhradou. Implantát není přešitý dásní

V případech, kde je nutné doplnit chybějící kost (různé metody, postupy a materiály) – viz. Augmentace se může doba hojení prodloužit na 6-12 měsíců. S tímto musí být pacient vždy předem seznámen svým ošetřujícím lékařem.

Stehy
se obvykle odstraňují po 7–10 dnech po provedení výkonu v závislosti na jeho rozsahu a stavu pacienta. 

Úspěšnost implantace, v případě dodržení všech podmínek pro implantaci (platí pro lékaře i pacienta) je uváděna úspěšnost implantace 98.5 %, což je mimo jiné podle klinických studií výrazně vyšší, než např. při plnění zubů po vyjmutí zubní dřeně.

Portál Implantologie-info.cz nenese odpovědnost za úspěšnost jakéhokoliv lékařského ošetření, či chirurgického výkonu. Informace zde uvedené jsou pouze orientační a nenahrazují konzultaci s kvalifikovaným lékařem!Pokračovat na: