zubní implantáty
zubní implantáty

Zubní implantátyKdy lze očekávat komplikace?

I přes splnění všech podmínek pro použití implantátů není úspěch implantace zaručen. Významnou roli hraje celkový zdravotní stav pacienta. Některá systémová onemocnění, jako je diabetes, hypertenze, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, užívání některých skupin léků (léky na ředění krve apod.) mohou v některých případech ovlivnit úspěšnost implantace. Velmi vzácně se objevuje také alergie na titan, v těchto případech nemohou být použity klasické titanové implantáty, lze však použít implantáty keramické, které nevyvolává žádné alergické reakce. Další komplikace může způsobit styl života a špatné návyky jako např. nadměrné kouření, užívání alkoholu nebo jiných návykových látek, skřípání zubů (bruxismus). 

Vždy je nutné o těchto záležitostech předem informovat svého zubního lékaře!

Na komplikacích se podílí také nedostatečně sanovaný chrup, onemocnění parodontu (dásní a závěsného aparátu zubu), špatná ústní hygiena. 

To vše může způsobit komplikace při ošetření pomocí implantátů. V neposlední řadě lze komplikacím částečně předejít pravidelnou kontrolou!


Parodontitida vs. periimplantitida - co dělat, aby nebylo už pozdě?

Parodontitida - jedná se zánětlivé onemocnění postihující závěsný aparát zubu, přilehlou dáseň i kost. K tomu dochází v případě porušení podpůrných tkání zubu, což má za následek pronikání bakterií (mikroorganismů), rozrušování a destrukci těchto tkání vedoucí až k rozkladu kostěného lůžka zubu. Následkem tohoto stavu je postupné uvolňování zubů, které může vyústit až v jejich ztrátu. Parodontitidě obvykle předchází zánět dásní (gingivitida). Mezi časné projevy gingivitidy patří krvácení dásní. Nebezpečí parodontitidy spočívá v tom, že její průběh bývá obvykle bezbolestný (obnažené krčky, zápach z úst, tvorba parodontálních chobotů), počátek výraznějších obtíží se projevuje bolestí a otoky dásní, vznikem hnisavých zánětů (abscesy) a viklavostí zubů. Na rozdíl od zánětu dásní je parodontitida trvalé poškození tkáně.

Prevence parodontitidy - léčení gingivitidy a zabránění vzniku parodontitidy je možné pouze pravidelnou a správnou technikou ústní hygieny. Je vhodné proto navštívit ordinaci dentální hygieny nejlépe každých 6 měsíců. O další léčbě (speciální zubní pasty, ústní vody, masážní roztoky) budete informování v ordinaci dentální hygieny. Případně budete odesláni ke specialistovi v oblasti parodontologie.

Periimplantitida - je označována jako progresivní ztráta kosti v okolí implantátu v důsledku zánětu doprovázená změnami a rozrušováním podpůrných tkání v okolí implantátu. 
Průběh periimplantitidy lze opět rozlišit na: 

    • Gingivitidu projevující se zánětem a ústupem dásní v okolí implantátu, jinak označovaná jako mukositida 
    • Periimplantitida, jejímž projevem je ústup a ztráta kosti spojena s uvolněním implantátu. Příčiny 
      onemocnění mohou být biologické (plak na povrchu implantátu, bakterie, mikroorganismy 
      v mikrospárách), dále biomechanické (přetížení implantátu v důsledku špatně zhotovené zubní 
      náhrady, špatného zavedení implantátu) a mechanické (chronická traumatizace (podráždění) měkkých 
      tkání v důsledku špatné zubní náhrady, špatné umístění implantátu)

Periimplantitida má významný vliv na stabilitu implantátu v kosti, jeho funkci a životnosti. 

Prevence periimplantitidy
- naprosto zásadní pro dlouhodobé udržení správné funkce a estetiky implantologického ošetření je dokonalá ústní hygiena. Pokud se rozhodnete pro ošetření pomocí implantátů je důležitá konzultace s lékařem/dentální hygienistkou o následné péči:

    • Poučení (instruktáž) - před implantací, po implantaci, po nasazení provizorní náhrady, po nasazení 
      finální náhrady
    • Hygienické pomůcky - po konzultaci s lékařem/dent. hygienistkou zakoupení potřebných pomůcek 
      na čištění (mezizubní kartáček, jednosvazkový kartáček, vhodný klasický kartáček, dentální nit)
    • Pravidelné kontroly - četnost kontrol stanovuje ošetřující lékař/dent. hygienistka, obvykle každých 
      3-5 měsíců
    • Pravidelná návštěva dentální hygieny - péče poskytovaná vyškolenou dent. hygienistkou, ošetření
      speciálními nástroji (plastové kyrety, plast. koncovky pro ultrazvuk)

Před vlastním implantologických ošetřením by měla být ústní dutina dokonale hygienicky ošetřena (sanována, v případě potřeby i provedena parodontologická léčba), tímto lze výrazně snížit rizika spojená s komplikacemi v průběhu implantace, ve fázi hojení i z dlouhodobého hlediska životnosti implantátu.Pokračovat na: