zubní implantáty
zubní implantáty

Zubní implantátyCo je to augmentace?Augmentace je odborným názvem pro dostavbu chybějící kosti, pokud je u pacienta nedostatek kosti pro zavedení implantátu nebo zachování stability implantátu v kosti. 

K úbytku kosti muže dojít v důsledku dlouhodobého špatného ošetření zubů (nevyhovující zubní náhrada, uvolněná zubní náhrada, nedostatečná ústní hygiena), dlouhodobě neošetřeného místa po vytržení zubu, případně po úraze. 

Tímto dochází k atrofii čelisti v horizontálním i vertikálním směru (úbytku šířky a výšky kosti). Pro implantaci je však vyžadovaná určitá minimální výška a šířka kosti, kterou lze docílit pomocí speciálních operačních technik a materiálů. Mezi metody ošetření se řadí použití náhradního kostního materiálu, kostního štěpu, povedení sinus lift (augmentace čelistní dutiny pro zavedení implantátů v horní čelisti), použití růstových faktorů, kolagenních membrán a další.

Doba hojení je po těchto zákrocích v rozmezí 6-9 měsíců, v některých případech až 12 měsíců, doba závisí vždy na rozsahu výkonu (dostavby).


Přehled augmentačních metod:

Náhradní kostní materiál:  
       


Video: Instruktážní video dostavby kosti - zachování alveolárního hřebene kosti a lůžka po extrakci zubu
          


             zdroj videa: www.youtube.com

Video: Instruktážní video dostavby kosti v okolí implantátu 


             zdroj videa: www.youtube.comSinus lift: 

     


  Video: Instruktážní video dostavby kosti augmentační metodou Sinus lift 


             zdroj videa: www.youtube.com

Kostní štěp: 
(Kostní blok)

     
PRGF (růstové faktory): 

     
Sonic Weld Rx (ultrazvuková augmentace): 

        


Pokračovat na: