zubní implantáty
zubní implantáty

Zubní implantátyJaká je cena ošetření pomocí implantátů?


Náklady na ošetření pomocí implantátů se mohou lišit podle počtu použitých implantátů, složitosti chirurgického výkonu i podle typu náhrady zubů.
Záleží i na kvalitě a značce použitého implantačního systému. 

Ceny níže uvedené jsou velmi orientační, nelze z nich vycházet, slouží pouze pro hrubý přehled o nákladech na implantologické ošetření, ceny nezahrnují další náklady spojené s klinickým a rentgenologickým vyšetřením, anestezie a další.


Orientační přehled cen:
Zavedení 1 implantát: 8 500-20 000 Kč + nástavba a korunka: 7 000-19 000 Kč 
Bezzubá čelist - horní (fixní 6 implantátů + můstek): od 110 000 Kč
Bezzubá čelist - horní (snímatelná 4 implantátů + můstek): od 50 000 Kč
Bezzubá čelist - dolní (fixní 4 implantátů + můstek): od 85 000 Kč
Bezzubá čelist - dolní (snímatelná 2 implantáty + můstek): od 26 000 Kč
Augmentace: 2 000-50 000 Kč
Sinus lift: 5 000-25 000 Kč

Ceny ošetření zubními implantáty vychází z konkrétní situace v ústech konkrétního pacienta, proto je rozmezí ceny velmi široké a konečnou cenu je možné stanovit až po klinickém a rentgenologickém vyšetření. 

Před zahájením vlastního ošetření je nutné, aby byl pacient seznámen nejen se všemi možnostmi, problematikou i riziky, s časovým průběhem, ale i s cenou ošetření pomocí implantátů a s léčebným plánem plně souhlasil a souhlas stvrdit písemnou formou.

Proč je cena za ošetření tak vysoká?

Zde jsou důležité faktory, které jsou v ceně „ukryté“:

Vzdělávání, proškolování lékaře (týmu) - pro zajištění a udržení vysoké úrovně a kvality poskytované péče
   je nutné se kontinuálně vzdělávat prostřednictvím tuzemských/zahraničních teoretických a praktických kurzů, 
   z toho vycházejí nemalé nejen finanční nároky (kurzovné, doprava, ubytování), ale také časové nároky
   (víkendová, večerní školení)
Plánování a diagnostika (přístrojové vybavení) - pro zjištění počátečního stavu ústní dutiny pacienta,
   naplánování ošetření a také zajištění bezpečné implantace je zapotřebí kvalitní 3D zobrazovací rentgen, který 
   je vždy nutné provést. Investice do takového přístroje se pohybuje v řádech milionů korun a je plně hrazena
   lékařem.
Nástrojové vybavení - je důležité zajistit co nejméně invazivní, nejméně bolestivý, nejčistější a pokud možno
   hladký průběh výkonu. V tomto směru je nutná investice do nástrojového vybavení, hygienických potřeb,
   přístrojového vybavení (zajištění sterility nástrojů) to vše v řádech desítek až stovek tisíců korun
Zubní náhrada (laboratoř) - na odpovídajícím funkčním a estetickém výsledku má velký podíl zhotovená
   zubní náhrada (korunka, můstek), kvalita náhrady může zásadně ovlivnit úspěch a životnost implantologického
   ošetření
Práce týmu a „servis 24/7“ - nejedná se o samozřejmost, ale ošetřující lékař může poskytnout pacientovi
   „nadstandardní“ servis (telefonický kontakt s pacientem např. o víkendech, konzultace komplikací, okamžité
   řešení komplikací i mimo ordinační dobu)Pokračovat na: