zubní implantáty
zubní implantáty

Zubní implantátyCo je CBCT rentgen (Cone Beam CT) a proč je tak důležitý?


CBCT rentgen je zobrazovací zařízení, jehož hlavní funkcí je vytváření 3D projekcí předem určené oblasti v ústní dutině pacienta. Rozdíl oproti klasickému „nemocničnímu“ CT je ve zdroji záření a v detekci záření. 

Klasické CT využívá tzv. vějířovitý RTG paprsek, který je detekován na relativně úzký detektor. Vznikající obraz je skládán po jednotlivých vrstvách (řezech) v závislosti na velikosti snímané plochy a velikosti CT detektoru. Velikost snímané plochy je několikanásobně větší než velikost detektoru proto RTG paprsek klasického CT přístroje rotuje v tzv. spirálách okolo snímaného pacienta několikanásobně vícekrát pro pořízení 3D snímků v porovnání s CBCT.

CBCT rentgeny využívají tzv. kuželovitý RTG paprsek (CB = Cone Beam = kuželovitý paprsek), který je detekován na široký (čtvercový/obdélníkový) detektor. Velikost detektoru je vždy dostatečně velká pro pokrytí celé velikosti snímané plochy, díky čemuž stačí pouze jediná 360° rotace okolo pacienta pro požadovaný 3D rentgenový snímek.

Díky této technologii disponují Cone Beam CT přístroje nespornou výhodou několikanásobně nižší radiační dávky (podle výrobců až 50x nižší), detailnější rozlišitelností snímků a rychlejšího vyšetření. 

Vyšetření pomocí CBCT přístroje je velmi důležité diagnostické a předoperační vyšetření, které by mělo být provedeno před každou implantací a augmentací. 

Proč 2D snímek vytvořený pomocí Orthopantomogramu (OPG) pro implantaci nestačí?

Orthopantomogram neboli OPG je zobrazovací metoda v zubních ordinacích běžná s širokými možnostmi využití. Jedná se o relativně přehledný snímek kostních tkání a zubů horní čelisti, čelistních dutin, dutiny nosní a současně také snímek kostních tkání a zubů dolní čelisti spolu s čelistními klouby.

Orthopantomogram lze využit pro diagnostiku zubního kazu, různých zánětů, cyst, fraktur, dále je vhodný pro diagnostiku poškození parodontu (ústupu kosti), změn kostní struktury v důsledku zánětu, či úrazu. Nicméně jeho úloha v dentální implantologii může být pouze jako kontrolní zobrazovací metoda, v případě rozsáhlých implantologických výkonů, kdy je snímek zhotoven až po samotném výkonu.

Pro diagnostiku a plánování v dentální implantologii se nedoporučuje použití a vyhodnocování dat pouze z OPG snímků. Pro správné a bezpečné naplánování je velmi důležité znát tvar kosti a 3 rozměry kosti - výšku kosti a šířku kosti ve 2 směrech (příčném + podélném). Podle 2D snímku z OPG nelze přesně stanovit ani tvar kosti a ani jeden z 3 rozměrů kosti. Důvodem je zkreslení dané zvětšením panoramatického dvojrozměrného snímku. Tímto mohou vznikat nepřesnosti a s nimi spojená zdravotní rizika. Zde uvádíme 3 z mnoha případů rizik spojených s nepřesností snímků. 

1. Při implantaci v dolní čelisti nelze pomocí OPG snímku zaručit zachování bezpečné vzdálenosti od nervového kanálu ani jeho průběh v dolní čelisti. 

2. Při implantaci v horní čelisti nelze na základě OPG snímku zjistit výšku zbytkové kosti potřebnou při dostavbě kosti (tvz. sinus lift), v důsledku projasnění ostatních lebečních struktur způsobujících zkreslení.

3. Zkreslení jednotlivých rozměrů, tvarů a vzdáleností v obou čelistech. 

Implantologický výkon pouze na základě OPG snímku představuje velké množství vážných rizik, která se mohou projevit již při samotném implantologickém výkonu, ve fázi hojení, ale i s delším časovým odstupem a tím způsobit někdy i vážné zdravotní komplikace. Implantologické ošetření by mělo být vždy provedeno na základě 3D diagnostického vyšetření pomocí CT nebo CBCT přístroje!Pokračovat na: